Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK Müdür
Yard. Doç. Dr. Turgay BUCAK Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU   Turizm ve Otel işletmeciliği Programı Sorumlusu
Yard. Doç. Dr. Yeşim COŞAR Marina İşletme Programı Sorumlusu
Yard. Doç. Dr. Mustafa ÜNÜVAR Lojistik Program Sorumlusu
Raportör Ferdağ ÖZTÜRK Yüksekokul Sekreteri