Staj İşlemleri

2018 – 2019 ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ                          :   18 Şubat 2019 – 07 Haziran 2019

STAJ TARİHLERİ                                   :   22 Haziran 2019 – 22 Eylül 2019

STAJ DOSYALARININ TESLİM TARİHİ :   08 Ekim 2019 – 12n Ekim 2019

STAJ DEĞERLENDİRME TARİHİ           :   22 Ekim 2019 – 24 Ekim 2019

STAJ İŞLEMLERİ AKIŞ ŞEMASI

Öğrenci İşleri Bürosu’ndan Staj Başvuru Formu’nu ve Staj Sigorta Bilgi Formu’nu alınız ve kendinizle ilgili

 kısımları eksiksiz doldurunuz.

ok

Staj yapacağınız işletmeyi belirleyiniz ve ilgili yerlerin doldurulmasını sağlayınız.

ok

Staj Başvuru Formunu, Staj Sigorta Bilgi Formunu da ekleyerek Evrak Kayıt Bürosuna teslim ediniz.

ok

Staj başvurunuz onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Bürosundan, Staj Rapor Dosyasını alarak, ilgili yerleri

doldurup ve fotoğraflarınızı yapıştırıp Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim ediniz.  

ok

Yüksekokul Sekreteri tarafından onaylanmış Staj Rapor Dosyasını stajınıza başlamadan en geç bir hafta önce

Öğrenci İşleri Bürosu’ndan teslim alınız.

ok

30 gün staj yapınız (zorunlu staj süresi 30 gündür)*

stajakıs

(Staj süresi boyunca staj dosyasını kriterlere uygun olarak eksiksiz tamamlayınız.)

ok

Staj Rapor Dosyanızı staj yaptığınız işletmeye onaylatarak (imza ve kaşe alanları işletme tarafından eksiksiz ve muntazam

bir şekilde imza ve kaşe edilmelidir) Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim ediniz.

ok

stajson