İzmir Medikal Turizm Paneli

turizm paneli İzmir turizminin gelişmesinde seçilmiş turistik ürün çeşitlerinden biri olan “Sağlık Turizmi” konusunda yapılan çalışmaların değerlendirileceği ve bir yol haritasının çizileceği “İzmir Medikal Turizm Paneli” 20 Kasım 2014 Perşembe günü saat 13:30’da İzmir Kordon Otel Pasaport’ta gerçekleştirildi.

Ege Turizm Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen panelde; son altı ayda medikal turizm ile ilgili olarak üç kurumun gerçekleştirdiği dört “odak grup toplantısı” nın sonuçları açıklandı ve İzmir medikal turizminde kümelenme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İzmir’in medikal turizmde rekabet gücünü artıracak olan kümelenmenin önemi ve Ekonomi Bakanlığı’nın sağlık turizmi ve kümelenme desteklerinin anlatılacağı panelde “İzmir Medikal Turizmin Sağlık Sektörü Boyutu” konulu oturumda medikal turizmde hastaneler, akreditasyon ve kalite, sigorta ve kümelenme teşvikleri, “İzmir Medikal Turizminin Turizm Sektörü Boyutu” oturumunda ise hizmet verenler-oteller, aracı işletmeler (sağlık ve turizm açısından) ve sağlık turizmi hukuku konuları çok değerli 8 panelist tarafından değerlendirildi