Duyurular

02Nis 2020

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Covıd-19 küresel salgını dolayısıyla: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları […]

21Kas 2019

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/20E.: 2019/63K. Sayılı kararı yayınlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan  karar için tıklayınız.

28Mar 2018

Üniversitemiz Senatosunun 27/02/2018 tarihli ve 482/10 kararı gereğince Azami süreler Sonunda Yapılacak İşlemelere İlişkin Uygulama Esasları ekteki şekilde kabul edilmiş olup; Senato karar örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz . Senato Karar Örneği