667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/20E.: 2019/63K. Sayılı kararı yayınlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan  karar için tıklayınız.